چگونه مکان‌های باستانی ارزشمند جهان اسلام نابود می‌شوند

چگونه مکان‌های باستانی ارزشمند جهان اسلام نابود می‌شوند، جول دی، خبرنگار اکسپرس به بررسی موضوع تخریب بناهای باستانی به منظور توسعه پرداخته

بیشتر بخوانید