کشف بقایای زنی که ۶۰۰ سال پیش در پرو زندگی می‌کرده

کشف بقایایی زنی که ۶۰۰ سال پیش در پرو زندگی می‌کرده موجب شگفتی باستان‌شناسان شده، این زن که در زمان امپراتوری اینکاها زندگی می‌کرده

بیشتر بخوانید