فراخوان ارسال مقاله به فصلنامه «میراث ایران زمین»

فراخوان ارسال مقاله به فصلنامه «میراث ایران زمین» فصلنامه ایی با ماهیت هنرهای سنتی که با همکاری دبیرخانه پژوهشگاه میراث فرهنگی منتشر خواهد شد

بیشتر بخوانید

انتشار «جهان باستان» نشریه‌ای علمی درباره تاریخ و تمدن

انتشار «جهان باستان» نشریه‌ای علمی درباره تاریخ و تمدن، توسط موسسه نشر مهر، شماره اول پائیز 1399 با پیشگفتاری از تورج دریایی

بیشتر بخوانید

نظریه‌ها در باستان‌شناسی امروز

نظریه ها در باستان شناسی امروز ، از مهم‌ترین آثار در جهان باستان‌شناسی است. هادر باستان‌شناس پیشرو و نظریه‌پردازان معاصر ویراستار این کتاب است

بیشتر بخوانید

تلاش برای انتشار نتایج بازنگری اطلاعات غار باستانی «وزمه»

تلاش برای انتشار نتایج بازنگری اطلاعات غار باستانی «وزمه» تا پایان امسال فریدون بیگلری اعلام کرد، این نتایج تا پایان سال منتشر می‌شود.

بیشتر بخوانید

فصلنامه علمی اثر دوره 40 شماره 82 منتشر شد

فصلنامه علمی اثر دوره 40 شماره 82 منتشر شد، این فصلنامه حاوی 7 مقاله تخصصی توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری چاپ و منتشر شد .

بیشتر بخوانید

نخستین فصلنامه‌ی تاریخ و باستان‌شناسی مازندران منتشر شد

نخستین فصلنامه‌ی تاریخ و باستان‌شناسی مازندران، به سردبیری سیدرحیم موسوی ساروی و مدیر مسئولی مهدی عابدینی عراقی منتشر شد.

بیشتر بخوانید

«سرگذشت نام ایران» منتشر شد

«سرگذشت نام ایران» نویسنده محمدمهدی احدیان به شواهد نوشتاری موجود از نام ایران در منابع مکتوب می‌پردازد وانتشارات آوای خاور آن را منتشر کرده

بیشتر بخوانید

کتاب آخرین امپراطوری ایران منتشر شد

کتاب آخرین امپراطوری ایران ، تاریخ سیاسی و نظامی امپراطوری ساسانی را در اواخر دوران باستان (220 تا 651 میلادی) بررسی می‌کند

بیشتر بخوانید

انتشار کتاب «میراث فرهنگی خلیج‌فارس»

انتشار کتاب «میراث فرهنگی خلیج‌فارس» پژوهشگاه میراث فرهنگی اعلام کرد، این کتاب توسط پایگاه میراث فرهنگی خلیج‌فارس و دریای مکران منتشر شده

بیشتر بخوانید

انتشار رایگان نشریه Biblical Archaeology

انتشار رایگان نشریه Biblical Archaeology ، شماره دوم، سال 46، در بهار 2020، رابرت کارگیل سردبیر مجله دلیل آن را شیوع کرونا اعلام کرد

بیشتر بخوانید