بازدید مجازی از نمایشگاه‌های موزه ملی با اپلیکیشن آراوین

بازدید مجازی از نمایشگاه‌های موزه ملی با اپلیکیشن آراوین، مدیرکل موزه ملی، هدف این اَپ را بازدید مجازی از نمایشگاه‌های موقت این موزه اعلام کرد

بیشتر بخوانید

انتشار کتاب انسان و دریا

این کتاب مروری بر هزاران سال ارتباط انسان و دریا در ایران است، و به همت موزه ملی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی منتشر شده است.

بیشتر بخوانید