محوطه‌های اورارتویی در دشت قره‌ضیاءالدین چایپاره

محوطه‌های اورارتویی در دشت قره‌ضیاءالدین چایپاره مطالعات باستان‌شناسی منجر به شناسایی ۱۶ محوطه تاریخی مربوط به دوره اورارتوها در منطقه شده است

بیشتر بخوانید

محوطه باستانی بیگوش تپه چالدران بازمانده‌‌ی دوره اورارتوهاست

محوطه باستانی بیگوش تپه چالدران بازمانده‌‌ی دوره اورارتوهاست در آذربایجان غربی به نقل از عباس باورسائی (سرپرست هیئت باستان شناسی)

بیشتر بخوانید

الواح و کتیبه‌های بجای مانده از دوران باستان میراث بشری هستند

الواح و کتیبه‌های بجای مانده از دوران باستان میراث بشری هستند و معرفی صحیح و مناسب آن از وظایف ذاتی پژوهشگران حوزۀ کتیبه‌شناسی است.

بیشتر بخوانید

کتیبه‌ی میخی اورارتویی بخشی از یک کتیبه‌ی بزرگتر است

کتیبه‌ی میخی اورارتویی بخشی از یک کتیبه‌ی بزرگتر است، دکتر مریم دارا عضو هیئت علمی پژوهشکده زبان‌شناسی، کتیبه‌ها و متون، اعلام کرد

بیشتر بخوانید

گفتگو با علی خورابلو رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ماکو در رابطه با کتیبه اورارتویی اهدا شده

گفتگو با علی خورابلو رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ماکو، خورابلو در رابطه با روند کشف، اهدا و مطالعات بر روی این کتیبه گفت

بیشتر بخوانید

تصویر ارائه شده از کتیبه‌ی اورارتویی تازه کشف شده در ماکو، مربوط به این کتیبه نیست​

تصویر ارائه شده از کتیبه‌ی اورارتویی در مراسم سپاسگزاری،به گفته سهیل دلشاد دانشجوی دکتری دانشگاه فرای برلین مربوط به کتیبه‌ی تازه کشف شده نیست

بیشتر بخوانید

اهدای کتیبه ۲۷۰۰ ساله اورارتویی قلعه بسطام به میراث فرهنگی ماکو

اهدای کتیبه ۲۷۰۰ ساله اورارتویی قلعه بسطام به میراث فرهنگی ماکو، از سوی یک شهروند نیک اندیش و خیًر ماکویی، کتیبه میخی متعلق به دژ بسطام است

بیشتر بخوانید

بقایای قلعه‌ی اورارتویی در دریاچه وان

بقایای 3000 ساله استحکامات باستانی در اعماق بزرگترین دریاچه ترکیه کشف شده است. کاوش‌های زیر آب توسط دانشگاه وان یوزنچی‌یل و فرمانداری استان شرقی بتلیس ترکیه انجام شد.

بیشتر بخوانید