«منظر فرهنگی اورامانات/ هورامان» ثبت جهانی شد

«منظر فرهنگی اورامانات/ هورامان» ثبت جهانی شد به عنوان بیست و ششمین اثر میراث فرهنگی ملموس ایران در فهرست جهانی یونسکو به گزارش ایرنا

بیشتر بخوانید

دو پرونده ایران برای ثبت جهانی در یونسکو بررسی می‌شود

دو پرونده ایران برای ثبت جهانی در یونسکو بررسی می‌شود در چهل و چهارمین اجلاس به نقل از محمد حسن طالبیان معاون میراث‌فرهنگی وزارت میراث فرهنگی

بیشتر بخوانید

ارزیاب مصری ایکوموس: اگر اورامانات را ندیده بودم، می‌گفتم عکس‌ها فتوشاپ است

ارزیاب مصری ایکوموس: اگر اورامانات را ندیده بودم، می‌گفتم عکس‌ها فتوشاپ است و گفته های محمد حسن طالبیان – معاون میراث‌فرهنگی کشور

بیشتر بخوانید

بازدید هوایی ارزیاب یونسکو از حریم 303 هزار هکتاری منظر طبیعی اورامانات

بازدید هوایی ارزیاب یونسکو از حریم 303 هزار هکتاری منظر طبیعی اورامانات به نقل از دیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه

بیشتر بخوانید

اگر عراق به پرونده ثبت جهانی اورامانات بپیوندد

اگر عراق به پرونده ثبت جهانی اورامانات بپیوندد به نقل از حسام مهدی – ارزیاب مصری یونسکو و نماینده ایکوموس جهانی – از اورامانات صحبت کرد

بیشتر بخوانید

یونسکو به درخواست بررسی پرونده ثبت جهانی اورمان پاسخ مثبت داد

یونسکو به درخواست بررسی پرونده ثبت جهانی اورمان پاسخ مثبت داد به نقل ازاسماعیل مریوانی مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری استان کردستان

بیشتر بخوانید

نماینده مجلس: ثبت جهانی هورامان زمینه ساز توسعه کردستان است

نماینده مجلس: ثبت جهانی هورامان زمینه ساز توسعه کردستان است و این منطقه را در سطح ملی و جهانی بیشتر و بهتر معرفی می‌کند در گفت وگو با ایرنا

بیشتر بخوانید