ارزیاب مصری ایکوموس: اگر اورامانات را ندیده بودم، می‌گفتم عکس‌ها فتوشاپ است

ارزیاب مصری ایکوموس: اگر اورامانات را ندیده بودم، می‌گفتم عکس‌ها فتوشاپ است و گفته های محمد حسن طالبیان – معاون میراث‌فرهنگی کشور

بیشتر بخوانید

بازدید هوایی ارزیاب یونسکو از حریم 303 هزار هکتاری منظر طبیعی اورامانات

بازدید هوایی ارزیاب یونسکو از حریم 303 هزار هکتاری منظر طبیعی اورامانات به نقل از دیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه

بیشتر بخوانید

اگر عراق به پرونده ثبت جهانی اورامانات بپیوندد

اگر عراق به پرونده ثبت جهانی اورامانات بپیوندد به نقل از حسام مهدی – ارزیاب مصری یونسکو و نماینده ایکوموس جهانی – از اورامانات صحبت کرد

بیشتر بخوانید

یونسکو به درخواست بررسی پرونده ثبت جهانی اورمان پاسخ مثبت داد

یونسکو به درخواست بررسی پرونده ثبت جهانی اورمان پاسخ مثبت داد به نقل ازاسماعیل مریوانی مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری استان کردستان

بیشتر بخوانید

نماینده مجلس: ثبت جهانی هورامان زمینه ساز توسعه کردستان است

نماینده مجلس: ثبت جهانی هورامان زمینه ساز توسعه کردستان است و این منطقه را در سطح ملی و جهانی بیشتر و بهتر معرفی می‌کند در گفت وگو با ایرنا

بیشتر بخوانید

ارزیابان یونسکو 15 روز دیگر وارد کرمانشاه می‌شوند

ارزیابان یونسکو 15 روز دیگر وارد کرمانشاه می‌شوند به نقل از امید قادری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه

بیشتر بخوانید

فرصت طلایی ثبت جهانی شدن اورامانات را از دست نمی‌دهیم

فرصت طلایی ثبت جهانی شدن اورامانات را از دست نمی‌دهیم به نقل از هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه در ستاد رفع موانع ثبت جهانی شدن اورامانات

بیشتر بخوانید

برای ثبت جهانی اورامانات به مشارکت همه نیاز داریم

برای ثبت جهانی اورامانات به مشارکت همه نیاز داریم به نقل از محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

بیشتر بخوانید