درخواست کلیسای ارتدوکس آمریکا از سازمان ملل برای حفظ میراث مسیحیت در استانبول

درخواست کلیسای ارتدوکس آمریکا از سازمان ملل برای حفظ میراث مسیحیت در استانبول به گزارش ایسنا به نقل از آسوشیتدپرس و کریستینا هیورئاس”

بیشتر بخوانید