کاوش نجات‌بخشی در محدوده سد بلوبین زنجان

کاوش نجات‌بخشی در محدوده سد بلوبین زنجان، فاطمه فرشی جلالی سرپرست هیئت باستان‌شناسی اعلام کرد ۱۳ محوطه در اثر ساخت سد به زیر آب خواهد رفت

بیشتر بخوانید