انتشار کتاب «تاریخ پزشکی ایران باستان»

انتشار کتاب «تاریخ پزشکی ایران باستان» به قلم مسعود کثیری عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه اصفهان و توسط انتشارات طب سنتی ایران منتشر شده است

بیشتر بخوانید

جشن سده در کرمان

در ایران، شرکت در جشن‌ها و مراسم اقلیت‌های مذهبی برای مسلمانان ممنوع است. فقط یک استثنا وجود داشت و آن هم ۱۰ بهمن هر سال در کرمان و برای برگزاری جشن سده بود. تعدادی از مسلمانان با کارت دعوت رسمی اجازه ورود به سالن برگزاری جشن سده را داشتند. این کارت‌های دعوت را انجمن زرتشتی‌ها چاپ و بین زرتشتی‌ها توزیع می‌کرد تا دوستان مسلمانشان را دعوت کنند.

بیشتر بخوانید