کدام قسمت از ژنوم ما حاوی دی.ان.ای نئاندرتال‌ها است؟

کدام قسمت از ژنوم ما حاوی دی.ان.ای نئاندرتال‌ها است؟ برای فهم این موضوع محققان ژنوم بیش از 27000 ایسلندی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند

بیشتر بخوانید

تعیین ماهیت دی.ان.ای نئاندرتالها بر مردمان کنونی جزیره ایسلند

تعیین ماهیت دی.ان.ای نئاندرتالها بر مردمان کنونی جزیره ایسلند، مقاله‌ای درباره تاثیر رابطه خویشاوندی بین نئاندرتال و انسان امروزی

بیشتر بخوانید