ایوان مدائن به زودی کاملاً فرو می‌ریزد

ایوان مدائن به زودی کاملاً فرو می‌ریزد . «محسن میرجانی» نسبت به فاجعه تخریب تمام ایوان مدائن هشدار داد ضمن گلایه از کوتاهی وزارت میراث فرهنگی

بیشتر بخوانید