شناسایی مسیر حرکت سفالگران اژه‌ای از طریق پتروگرافی مکشوفه

شناسایی مسیر حرکت سفالگران از جزیره اژه به سمت نواحی اطراف خلیج ایوبیا، براساس سفال‌های کشف شده، متعلق به ۳۲۰۰ سال قبل

بیشتر بخوانید