سفر ارزیاب ایکوموس به ایران برای بررسی پرونده «کاروان‌سراها»

سفر ارزیاب ایکوموس به ایران برای بررسی پرونده «کاروان‌سراها» به نقل از مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیا آثار میراث‌معنوی و طبیعی به گزارش ایرنا

بیشتر بخوانید

یاد یاران: دکتر شهریار عدل و مهندس محمد مهریار

یاد یاران: دکتر شهریار عدل و مهندس محمد مهریار ،‌ ایکوموس ایران به منظور بزرگداشت ایشان فیلم‌هایی را در آپارات ایکوموس منتشر کرد

بیشتر بخوانید

بیانیۀ ایکوموس، ایکا، ایفلا، و ایکوم در بارۀ قره‌باغ کوهستانی

بیانیۀ ایکوموس، ایکا، ایفلا، و ایکوم در بارۀ قره‌باغ کوهستانی، آنها به پی‌گیری دقیق وضعیت میراث فرهنگی و دینی در طول اجرای آتش‌بس و عملیات حفاظت صلح، ادامه خواهند داد.

بیشتر بخوانید

خاطرۀ رئیس ایکوموس ایران از تخریب حمام خسروآغا

حمام ثبت ملی شدۀ خسروآغا خیلی زود در بحبوحۀ انقلاب مورد توجه قرار گرفت و با آغاز زمزمه‌های تداوم خیابان استانداری، افرادی بر تخریب آن متمرکز شدند. در نهایت، این اثر شگرف صفوی به دلیل منفعت عده‌ای و با بهانۀ شاهنشاهی بودن و فساد، شبانه تخریب شد.

بیشتر بخوانید

انتشار چهارمین شماره گاهنامه کمیته معماری بومی ایکوموس ایران

چهارمین شمارۀ گاهنامۀ کمیتۀ علمی معماری بومی ایکوموس ایران در فروردین ۱۳۹۹ منتشر شد.

بیشتر بخوانید

18 آوریل ـ روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی

ایکوموس هر ســـال، بـه منـاســـبت روز جهـانی بنـاهـا و محوطـه‌هـای تـاریخی، موضـــوعی را پیشنهاد می‌کند تـا کمیتـه‌هـای ملی بین‌المللی علمی، و دیگر ســازمان‌هایی که تمایل به همکاری دارند، آن را گرامی بدارند و فعالیتهای خود را پیرامون آن شــکل دهند

بیشتر بخوانید