شناسایی 66 محوطه پیش از تاریخ، تاریخی و اسلامی در حوضه آبریز زاینده رود

بررسی فصل نخست در حوضه آبریز زاینده رود روی بخش کوچکی از قسمت شرقی این حوضه متمرکز شد که حاصل آن شناسایی 66 محوطه مربوط به دوران های مختلف پیش از تاریخ، تاریخی و اسلامی بود.

بیشتر بخوانید