آغاز مرمت ۶۴ بادگیر در بافت تاریخی بندر کنگ

آغاز مرمت ۶۴ بادگیر در بافت تاریخی بندر کنگ ا اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد ریال به نقل از رضا برومند مدیرکل میراث فرهنگی هرمزگان

بیشتر بخوانید

احتمال ثبت جهانی بادگیرها با کشور ثالث و ثبت جهانی درختان دیرزیست با محوریت سرو ابرکوه

احتمال ثبت جهانی بادگیرها با کشور ثالث و ثبت جهانی درختان دیرزیست با محوریت سرو ابرکوه به نقل از مدیرکل میراث‌فرهنگی استان یزد

بیشتر بخوانید