بازداشت باستان‌شناسان پرویی به دلیل کاوش در زمان قرنطینه کرونا

بازداشت باستان‌شناسان پرویی به دلیل کاوش در زمان قرنطینه کرونا ، یک باستان‌شناس به همراه تیم ۹نفره متشکل از دانشجویانش دستگیر شدند.

بیشتر بخوانید