محققان مدل دیجیتالی مکانیسم آنتیکیترا (Antikythera) را تولید کردند

محققان مدل دیجیتالی مکانیسم این ماشین را در کالج لندن تولید کردند. اعضای تیم تحقیقاتی قصد ساخت یک نسخه واقعی و فیزیکی از بازسازی‌شان را دارند

بیشتر بخوانید

شبیه‌سازی انقراض نئاندرتال‌ها با اَبر رایانه

شبیه‌سازی انقراض نئاندرتال‌ها با اَبر رایانه ، اکسل تیمرمن از با شبیه‌سازی رایانه‌ای تلاش کرده مدلی برای انقراض نئاندرتال‌ها ارایه کند

بیشتر بخوانید