گزارشی از کاوش باستان شناسی در محوطه تاریخی قلعه دختر بازه هور و عباس آباد

در نخستین روز نشست هفدهمین گردهمایی سالانه باستان‌شناسی، میثم لباف خانیکی از گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران و سرپرست هیأت باستان‌شناسی محوطه تاریخی قلعه دختر بازه هور و عباس آباد به تشریح گزارش فصل چهارم کاوش در این محوطه پرداخت

بیشتر بخوانید