کاوش‌های بزرگی در محوطه‌های ریوی، بازه هور و ویرانشهر در جریان است

کاوش‌های بزرگی در محوطه‌های ریوی، بازه هور و ویرانشهر در جریان است گفتگویی با دکتر میثم لباف عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و پژوهشگر نمونه جوان

بیشتر بخوانید

بازه هور، میراث ساسانیان خراسانی

بازه هور، میراث ساسانیان خراسانی بنای سنگی گنبدداری که براساس یافته‌های باستان‌شناسی و نظر برخی صاحب‌نظران مربوط به دوره ساسانیان است.

بیشتر بخوانید