ساکنان باستانی «پمپئی» بازیافت می‌کردند

ساکنان باستانی «پمپئی» بازیافت می‌کردند ،باستان‌شناسان در پمپئی به شواهدی از بازیافت زباله‌ها توسط رومیان باستان دست‌ یافتند.

بیشتر بخوانید