باستان‌شناسی در عصر دیجیتال و کرونا

با توجه به فراگیری ویروس کرونا، سایت باستان‌شناسی در عصر دیجیتال، امکاناتی را برای زمان قرنطینه، گردآوری و فراهم کرده است.

بیشتر بخوانید