کشف سبدهای باستانی میوه از شهر مصری در زیرآب

کشف سبدهای باستانی میوه از شهر مصری در زیرآب ، به گزارش گاردین این شهر باستانی زمانی بزرگترین بندر مصری در سواحل مدیترانه محسوب می شده است.

بیشتر بخوانید

کشف کشتی نظامی و آرامگاه باستانی ۲۴۰۰ ساله در شهر زیر آب در مصر

کشف کشتی نظامی و آرامگاه باستانی ۲۴۰۰ ساله در شهر زیر آب در مصر ، بقایای یک کشتی نظامی و یک آرامگاه یونانی در شهری غرق‌شده متعلق به قرن چهارم پیش از میلاد پیدا شده است.

بیشتر بخوانید

نخستین موزه زیر آب با اشیاء ۲۵۰۰ ساله در یونان افتتاح شد

نخستین موزه زیر آب با اشیاء ۲۵۰۰ ساله در یونان افتتاح شد، موزه‌گردان علاوه بر غواصی، فرصت تماشای کشتی باستانی غرق شده در قرن پنجم پ.م دارند.

بیشتر بخوانید

تمامی کاوش‌های زیر آب متوقف شد

تمامی کاوش‌های زیر آب متوقف شد ،توفیقیان هیچ برنامه‌ای برای انجام کاوش زیر آب نداریم چون کرونا فصل‌های کاوش در این حوزه را تعطیل کرده است.

بیشتر بخوانید

کشف گنجینه‌ای ارزشمند در دریای مدیترانه

کشف گنجینه‌ای ارزشمند در دریای مدیترانه ، باستان‌شناسان زیرآب، با استفاده از ربات‌های پیشرفته در مدیترانه شرقی این گنجینه را کشف کرده‌اند.

بیشتر بخوانید

فرم همکاری با کانون باستان‌شناسی

تهیه فرم همکاری داوطلبانه، برای سنجش علاقمندی داوطلبین و همکاری با آن‌ها در کانون باستان‌شناسی ایران

بیشتر بخوانید

بقایای قلعه‌ی اورارتویی در دریاچه وان

بقایای 3000 ساله استحکامات باستانی در اعماق بزرگترین دریاچه ترکیه کشف شده است. کاوش‌های زیر آب توسط دانشگاه وان یوزنچی‌یل و فرمانداری استان شرقی بتلیس ترکیه انجام شد.

بیشتر بخوانید