۲۵ ماه زندان برای اکتشافات جعلی یک باستان‌شناس

۲۵ ماه زندان برای اکتشافات جعلی یک باستان‌شناس اسپانیایی، او مدعی کشف کوزه‌ای بوده که یکی از اولین نمادهای تصلیب حضرت عیسی روی آن نقش بسته

بیشتر بخوانید