بومیان استرالیا ۲۰۰۰ سال پیش مشغول باغداری متنوع و کشت موز بودند

بومیان استرالیا ۲۰۰۰ سال پیش مشغول باغداری متنوع و کشت موز بودند، باستان شناسان می‌گویند که مزارع باستانی کشت موز را کشف کرده‌اند

بیشتر بخوانید