بافت‌های فرهنگی–تاریخی وضعیت خوبی ندارند

بافت‌های فرهنگی–تاریخی وضعیت خوبی ندارند و برنامه‌ها روی کاغذ باقی می‌مانند به نقل از علیرضا انیسی معاون پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی

بیشتر بخوانید

چگونه بافت تاریخی شهرها را احیا و حفاظت کنیم؟

توانمندسازی جامعه یک فرایند پویا و فراگیر است، هدف عمده فرایند توانمندسازی ایجاد تغییرات مناسب در تمامی ابعاد و جوانب زندگی افراد، خانواده‌ها، گروه‌ها و اقشار اجتماعی است.

بیشتر بخوانید

حال خراب بافت تاریخی دزفول و طرحها و تفاهم‌نامه‌های اجرا نشده

هشت هزار واحد مسکونی در 200 هکتار بافت تاریخی دزفول که شامل 28 محله می شود وجود داشت. اما آغاز جنگ تحمیلی، تخریب‌های انسانی، تخریب‌های طبیعی،پروژه‌های شهری طی دهه‌های مختلف و نهایت ساخت و سازهایی نظیر پارکینگ دروازه و پارکینگ قائم موجب تخریب بخش گسترده‌ای از بناهای بافت تاریخی دزفول شد.

بیشتر بخوانید