سنگ‌نگاره‌های ساسانی «بَرم دلَک» در معرض آسیب‌های جدی

سنگ‌نگاره‌های ساسانی «بَرم دلَک» در شیراز، روزگار خوشی را پشت سر نمی‌گذارند و ترک‌هایی که در گذشته بر روی آن‌ها پدیدار شده بوده، گسترش یافته

بیشتر بخوانید