کشف گورهای عصر برنز از محوطه باستانی انگلیس

کشف گورهای عصر برنز از محوطه باستانی انگلیس در پروژه تونل‌سازی در محوطه «استون‌هنج»، چند گور چهار هزار ساله متعلق به عصر برنز کشف کردند.

بیشتر بخوانید

انتشار کتاب: مس، برنج، و مفرغ ایرانی : «از اواخر قرن 14 تا اواسط قرن 18 در موزه ارمیتاژ»

ِانتشار کتاب: مس، برنج، و مفرغ ایرانی : «از اواخر قرن 14 تا اواسط قرن 18 در موزه ارمیتاژ» نوشته آناتولی ایوانف، توسط انتشارات اُکس‌بو

بیشتر بخوانید