رقص عروس تیموری ایران در قلب یزدی‌ها

تنها گنبد خیاره‌ای ایران متعلق به عصر تیموری با اعتبار اولیه 100 میلیون تومان در شهر جهانی یزد مرمت می‌شود

بیشتر بخوانید