در یک تپۀ تاریخی ولسوالی بلخ کندنکاری‌های خودسر صورت می‌گیرد

در منطقۀ تاریخی زرگر تپۀ ولسوالی بلخ ولایت بلخ، روزانه حداقل صد تن به صورت غیرقانونی کندنکاری می‌کنند.
مردم محل می‌گویند که این افراد در جریان کندنکاری طلا، دانه های قیمتی و آثار تاریخی دیگر پیدا و بعداً آن را بالای قاچبران به فروش می‌رسانند.

بیشتر بخوانید