کشف ظروف آشپزی رومی در بلغارستان

کشف ظروف آشپزی رومی در بلغارستان : این حفاری‌ها توسط دانشگاه ورشو انجام شد که در آن محققان روی خانه‌ای متعلق به یک سنتوریون تمرکز کردند.

بیشتر بخوانید