همايش ملی گروس‌شناسی خردادماه 99 در بیجار ​برگزار می‌شود

رییس مرکز کردستان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج با اشاره به برگزاری همایش ملی گروس‌شناسی در شهرستان بیجار گفت: این همایش ظرفیتی برای نمايش هويت، غنا و اصالت کردستان است.

بیشتر بخوانید