بزرگترين پل سنگي جهان توسط داوينچي طراحي ولي هرگز اجرا نشد

لئوناردو داوينچي به “مونا ليزا” و آخرين شام” مشهور است، اما در اوايل قرن شانزدهم او يك پل سنگي به طول ٢١٨ متر براي امپراطوري عثماني طراحي كرد، كه مي‌توانست بر فراز بسفر، قسطنطنيه را به گالاتاس متصل كند.

بیشتر بخوانید