۱۵ سالگی جهانی شدن ملکه کتیبه‌های شرق باستان

۱۵ سالگی جهانی شدن ملکه کتیبه‌های شرق باستان : کتیبه تاریخی بیستون، در زمان داریوش اول از پادشاهان هخامنشی حکاکی شده است .

بیشتر بخوانید

حرکت لاک‌پُشتی کریدور گردشگری بیستون–تاق بستان

حرکت لاک‌پُشتی کریدور گردشگری بیستون–تاق بستان پروژه ای بزرگ که قرار بود دو اثر تاریخی مهم کتیبه جهانی بیستون را به تاق بستان باستانی وصل کند

بیشتر بخوانید

بازدید مجازی از محوطه جهانی بیستون فراهم شد

مدیر پایگاه جهانی بیستون گفت: امکان بازدید از نقش برجسته بیستون و دیگر آثار این محوطه تاریخی در ایام نوروز 1399 از طریق فضای مجازی فراهم شد.

بیشتر بخوانید