توسعه سیستم اندازه‌گیری توسط بازرگانان عصر برنز

توسعه سیستم اندازه‌گیری توسط بازرگانان عصر برنز ، این سیستم به دلیل ارتباط‌های مکرر با مناطق دیگر، در سراسر اروپا گسترش یافت.

بیشتر بخوانید

انتشار کتاب: «قانون و تجارت در بین النهرین و آناتولی باستان

انتشار کتاب: «قانون و تجارت در بین النهرین و آناتولی باستان» نوشته «کلس رولف فینهوف» توسط انتشارات Sidestone Press

بیشتر بخوانید

کشف محوطه وقف‌شده به خدای جنگ بین‌النهرین در عراق

کشف محوطه وقف‌شده به خدای جنگ بین‌النهرین، باستان‌شناسان در عراق در محوطه گیرسو (Girsu) یا تلو، از یک فرقه 5000 ساله پرده‌برداری کردند.

بیشتر بخوانید