امامعلی رحمان از روند امور باستان‌شناسی در محوطه‌های تاریخی تاجیکستان اظهار نگرانی کرد

امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن ملاقات با عالمان و اهل ضیا، از روند امور باستان‌شناسی در موضع های تاریخی کشور اظهار نگرانی کردند.

بیشتر بخوانید