روایت موزه ملی از میراث پزشکی ایران

روایت موزه ملی از میراث پزشکی ایران موزه ملی ایران به پاس قدردانی از کادر سلامت در شیوع کرونا برخی آثار تاریخی خود را در حوزه سلامت معرفی کرد.

بیشتر بخوانید

انتشار کتاب «تاریخ پزشکی ایران باستان»

انتشار کتاب «تاریخ پزشکی ایران باستان» به قلم مسعود کثیری عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه اصفهان و توسط انتشارات طب سنتی ایران منتشر شده است

بیشتر بخوانید