کاروانسرای تاریخی عباس آباد تایباد در راه ثبت جهانی قرار گرفت

کاروانسرای تاریخی عباس آباد تایباد در راه ثبت جهانی قرار گرفت به نقل از رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری تایباد در شرق خراسان رضوی

بیشتر بخوانید