پیشاپیش که نه، پساپس سالی بدون بحران، تنش و مرگ برایتان آرزو می‌کنم

اینجا کشور پیشاپیش‌ها نیست، حتی برای تبریک گفتن، پساپس هم معنی ندارد، اینجا می‌توان منتظر حوادث بود و نهایتا پساپس تسلیت گفت،

بیشتر بخوانید