کوهدشت ۱۱۳ محوطه باستانی تا معاصر را رو کرد

کوهدشت ۱۱۳ محوطه باستانی تا معاصر را رو کرد، که به کشف تبر سنگی دو رویه،سفال‌های معروف به «جی» و نقش برجسته‌ای احتمالا از دوره اشکانی منجر شد

بیشتر بخوانید