قدیمی‌ترین مجموعه ابزار خال‌کوبی جهان در مجمع‌الجزایر تونگا، در شرق استرالیا شناسایی شد

چهار ابزار کوچک که در مجموعه جزیره تونگاتاپو، واقع در جنوب تونگا یافت شده، اولین تجهیزات خال‌کوبی شناخته شده در این منطقه است. جالب‌تر اینکه دو مورد از این ابزار از استخوان انسان ساخته شده است.

بیشتر بخوانید