هرچه‌ سریعتر زمینه‌ی ارسال نمونه‌ها را فراهم کنید

هرچه‌ سریعتر زمینه‌ی ارسال نمونه‌ها را فراهم کنید و نتایج آزمایش‌ها برای تمامی ایرانیان مهم است نامه سرپرست کاوش آبراهه‌های تخت جمشید به وزیر

بیشتر بخوانید

چرای دام در عرصه مجموعه جهانی تخت‌جمشید تکذیب شد

چرای دام در عرصه مجموعه جهانی تخت‌جمشید تکذیب شد به نقل از مسئول روابط عمومی و ارتباطات پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و سعید زحمت ‌کشان

بیشتر بخوانید

فرضیه سکونت در شمال تخت جمشید

فرضیه سکونت در شمال تخت جمشید: شواهد باستان‌شناسی بررسی تل جلوگیرمرودشت این فرضیه را مطرح کرد که کاربری این مکان یک قلعه هخامنشی بوده است.

بیشتر بخوانید

آغاز همکاری پژوهشی دانشگاه هنر و پایگاه تخت‌جمشید

آغاز همکاری پژوهشی دانشگاه هنر و پایگاه تخت‌جمشید در طی جلسه‌ای با حضور رئیس دانشگاه هنر شیراز و مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید

بیشتر بخوانید

تمهیدات بازدید پلکانی از تخت‌سلیمان پاسارگاد درحال انجام است

تمهیدات بازدید پلکانی از تخت‌سلیمان پاسارگاد درحال انجام است به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری استان فارس، افشین ابراهیمی

بیشتر بخوانید

اجرای طرح مستندنگاری حریم درجه یک تخت‌جمشید

اجرای طرح مستندنگاری حریم درجه یک تخت‌جمشید به نقل از حمید فدایی مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و کارشناس مسئول دفتر مستندنگاری

بیشتر بخوانید

سرنوشت استخوان‌های باستانی تخت‌جمشید، نامعلوم در پیچ‌وخم‌ اداری

سرنوشت استخوان‌های باستانی تخت‌جمشید، نامعلوم در پیچ‌وخم‌ اداری و همگان بر ضرورت انجام آزمایش‌های دقیق واقف‌اند به نقل از حمید فدایی

بیشتر بخوانید

بازگرداندن اسناد تخت جمشید از مرکز اسناد

بازگرداندن اسناد تخت جمشید از مرکز اسناد وا شاره به اهمیت نگهداری و حفاظت بهتر اسناد به نقل از حمید فدایی سرپرست پایگاه میراث جهانی تخت جمشید

بیشتر بخوانید