دست‌ساخته‌های پارینه‌سنگی در تخت‌رستم نکاء کشف شد

دست‌ساخته‌های پارینه‌سنگی در تخت‌رستم نکاء کشف شد به نقل از – سرپرست کاوش باستان‌شناسی محوطه تخت‌رستم شهرستان نکاء در شرق مازندران

بیشتر بخوانید

نگرانی‌ها از غضب زمین‌های اطراف تخت رستم در سمنگان

این بنای برآمده از دل یک تکه‌سنگ که به آن تخت رستم می‌گویند از شناخته‌ترین بناهای معماری عصر بودایی به شمار می‌رود.

بیشتر بخوانید