جانداران چنگجینگ (Chengjiang): تطور حیوانات و تولد اندام‌های‌پایه‌ای

جانداران چنگجینگ (Chengjiang): تطور حیوانات و تولد اندام‌های‌پایه‌ای انسان بیشتر آنچه راجع به چگونگی پیدایش زندگی می¬دانیم از طریق‌کشف فسیل¬های

بیشتر بخوانید

بررسی اعتبار نظریه‌ی تطور ناگهانی

بررسی اعتبار نظریه‌ی تطور ناگهانی ،دکتر کریم علیزاده به بررسی مقاله‌ای دراین ارتباط پرداخته، این مقاله در نشریه American Naturalist منتشر شده

بیشتر بخوانید