آشکارسازی توانایی تاب‌آوری انسانی در برابر تغییرات اقلیمی در ترکیۀ باستان توسط باستان‌شناسان

آشکارسازی توانایی تاب‌آوری انسانی در برابر تغییرات اقلیمی در ترکیۀ باستان توسط باستان‌شناسان، با بررسی دو دورۀ مستند از تغییرات اقلیمی در خاورمیانۀ بزرگ تقریبا حدود ۴۵۰۰و ۳۵۰۰سال پیش

بیشتر بخوانید

تغییرات آب و هوایی و نقش آن در تحولات عصر ساسانی (فایل صوتی افزوده شد)

گروه تاریخ انجمن فرهنگی افراز با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی نشستی تحت عنوان تغییرات آب و هوایی و نقش آن در تحولات عصر ساسانی برگزار می‌کند.

بیشتر بخوانید