استحکام‌بخشی پلکان شرقی تخت مادرسلیمان تا پایان دی

استحکام‌بخشی پلکان شرقی تخت مادرسلیمان تا پایان دی به نقل از مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد . تل تخت تخت مادرسلیمان نیز نامیده می‌شود

بیشتر بخوانید

بقایای معماری تل تخت در مجموعه میراث جهانی پاسارگاد ساماندهی و حفاظت می‌شود

مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد از ساماندهی و حفاظت بقایای معماری تل تخت بلندترین قسمت مجموعه میراث جهانی پاسارگاد خبر داد.

بیشتر بخوانید