فرضیه سکونت در شمال تخت جمشید

فرضیه سکونت در شمال تخت جمشید: شواهد باستان‌شناسی بررسی تل جلوگیرمرودشت این فرضیه را مطرح کرد که کاربری این مکان یک قلعه هخامنشی بوده است.

بیشتر بخوانید