کشف بزرگترین بنای به‌جامانده از تمدن مایا

کشف بزرگترین بنای به‌جامانده از تمدن مایا، با روش «لیدار» بنای تاریخی برجای مانده از دوره تمدن مایا در ایالت تاباسکوی مکزیک کشف شد

بیشتر بخوانید