بقایای یک پسر بچه در سایت اتروسکی در کامپانیا (Campania) در ایتالیا یافت شد

بقایای یک پسر بچه در سایت اتروسکی در کامپانیا (Campania) در ایتالیا یافت شد ، محل استقرار تمدن اتروسکی در ایتالیای مرکزی، است.

بیشتر بخوانید

تُم‌گاوان، شگفتانه‌ای از کرانه هلیل

تُم‌گاوان، شگفتانه‌ای از کرانه هلیل ، این محوطه هزاران سال صبورانه در کرانه هلیل آرمیده بود تازه‌هایی از تمدن اسرارآمیز جیرفت را پدیدار کرده.

بیشتر بخوانید

رودخانه «قره سو» مهد تمدن‌های اولیه، اردبیل از منظر باستان‌شناسی

دشت اردبیل یکی از اقلیم‌هایی است که به واسطه شرایط جغرافیایی آن تمدن‌های کهن در آن شکل گرفته و امروز مواریث به جا مانده گویای این موضوع است.

بیشتر بخوانید