گمانه‌زنی در تپه دوین شیروان برای تعیین حریم

گمانه‌زنی در تپه دوین شیروان برای تعیین حریم در ۱۸ کیلومتری جنوب غرب شهر شیروان به نقل از علی مستوفیان (معاون میراث‌فرهنگی خراسان شمالی)

بیشتر بخوانید