فصل جدید فعالیت ها در محوطه تاریخی ریوی در سال ۱۴۰۰

فصل جدید فعالیت ها در محوطه تاریخی ریوی در سال ۱۴۰۰ و سومین اثر تاریخی ارزشمند استان به نقل از مدیر کل میراث فرهنگی خراسان شمالی

بیشتر بخوانید

انجام فصل هشتم کاوش در تپه ریوی در ماه جاری

انجام فصل هشتم کاوش در تپه ریوی در ماه جاری به نقل از دکتر جعفری کارشناس باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی

بیشتر بخوانید