انجام فصل هشتم کاوش در تپه ریوی در ماه جاری

انجام فصل هشتم کاوش در تپه ریوی در ماه جاری به نقل از دکتر جعفری کارشناس باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی

بیشتر بخوانید